Attenuation of CD4

EBioMedicine (2017-10-27)
Yuki Kunisada, Shingo Eikawa, Nahoko Tomonobu, Shohei Domae, Takenori Uehara, Shohei Hori, Yukihiro Furusawa, Koji Hase, Akira Sasaki, Heiichiro Udono
ABSTRACT

CD4

MATERIALS
Product Number
Brand
Product Description

Sigma-Aldrich
Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone, ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
Dorsomorphin, ≥98% (HPLC)